Polyfunkčný komplex PORTUM

Polyfunkčný komplex Portum je situovaný na území ohraničujúcim ulicami Košická a Landererova. Komplex tvorí päť stavebných objektov...
Viac