Naše služby

Sme proklientsky orientovaná firma, ktorej záleží na dosahovaní mimoriadnych výsledkov v každom realizovanom projekte. Poskytujeme riešenia šité na mieru zohľadňujúce špecifiká jednotlivého projektu a uspokojujúce potreby každého zákazníka. S týmto cieľom poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebného manažmentu, zahŕňajúce:
» Štúdie realizovateľnosti
» Development set-up
» Projektový manažment
» Construction manažment
» Value Engineering
» Kontrola kvality
» Technický dozor
» Manažment klientských zmien
» Organizovanie výberových konaní (tendering)
» Kontrola nákladov (kontroling)
Pre podrobnejšie a doplňujúce informácie ohľadne ponuky služieb nás kontaktujte.
Kontakt