Naše služby

Sme proklientsky orientovaná firma, ktorej záleží na dosahovaní mimoriadnych výsledkov v každom realizovanom projekte. Poskytujeme riešenia šité na mieru zohľadňujúce špecifiká jednotlivého projektu a uspokojujúce potreby každého zákazníka. S týmto cieľom poskytujeme komplexné služby v oblasti stavebného manažmentu, zahŕňajúce:
⊕ Štúdie realizovateľnosti
⊕ Development set-up
⊕ Projektový manažment
⊕ Construction manažment
⊕ Value Engineering
⊕ Kontrola kvality
⊕ Technický dozor
⊕ Manažment klientských zmien
⊕ Organizovanie výberových konaní (tendering)
⊕ Kontrola nákladov (kontroling)
Pre podrobnejšie a doplňujúce informácie ohľadne ponuky služieb QCM, s.r.o. nás prosím kontaktujte na info@qcmsro.sk.
Kontakt