Rekonštrukcia budovy nemeckej školy

Rekonštrukcia budovy nemeckej školy je situovaná na ulici Bárdošova 1 v Bratislave. Investor má záujem realizovať rekonštrukciu a prestavbu za účelom prevádzky materskej školy, základnej školy a gymnázia s kapacitou minimálne 400 žiakov.

QCM zabezpečuje pre investora komplexnú technickú, administratívnu a poradenskú podporu vo fáze prípravy stavebného zámeru za účelom optimalizácie projektu z pohľadu stavebných nákladov a prípravy realizácie projektu.

Názov projektu:
Rekonštrukcia budovy nemeckej školy v Bratislave


Lokalita:
Bratislava – Kramáre


Rozsah: 
Škola s kapacitou minimálne 400 žiakov


Zabezpečujeme:
Služby projektového a stavebného manažmentu