Náš prístup

Výber construction manažéra je veľmi dôležité rozhodnutie, ktoré má významný vplyv na celkový úspech investičného projektu.

QCM vníma každý projekt nie len ako možnosť zrealizovať výnimočnú stavbu, ale aj ako nový dlhodobý vzťah s klientom, ktorý je základom pre celkový úspech.

Pri našej práci používame osvedčené metódy projektového manažmentu s dôrazom na dodržiavanie časového harmonogramu a rozpočtu.

Dlhoročné skúsenosti našich ľudí nám potvrdzujú, že dôkladná príprava každého projektu už od jeho prvotného počiatku je základom celkového úspechu. Preto sa snažíme byť našim klientom nápomocní už pri samotnom rozhodovaní sa o charaktere projektu, jeho technickom riešení, finančnom nastavení a spôsobe realizácie.
Naši experti majú dlhoročné skúsenosti v oblasti construction manažmentu, čo nám umožňuje realizovať najnáročnejšie stavebné projekty.
Náš prístup s dôrazom na kvalitu spolu s používaním metodiky „Value Engineeringu“ nás odlišuje na trhu a zabezpečuje úspešné realizácie projektov pre našich klientov.