Bytový dom „Nová Dunajská“

Bytový dom „Nová Dunajská“ je situovaný na Dunajskej ulici v širšom historickom centre Bratislavy. Bytový dom pozostáva z 15 bytových jednotiek, 5 apartmánov a 3 obchodných priestorov na I.NP. 

QCM vstúpilo do projektu v jeho poslednej realizačnej fáze s cieľom poskytnúť investorovi služby technického dozora za účelom optimalizácie projektu z pohľadu stavebných nákladov, kvality a časového harmonogramu.

Názov projektu:
Bytový dom „Nová Dunajská“


Lokalita:
Dunajská ulica, Bratislava


Rozsah: 
20 bytov


Zabezpečujeme:
služby technického dozora investora


Termín projektu:
2019 – 2021