Obytná zóna Cukrovar, I.etapa

Súčasťou územného plánu mesta Trnava je samostatný územný plán zóny Cukrovar (24,98 ha), ktorá sa nachádza v tesnom dotyku s historickým centrom. Územný plán počíta s bytovou výstavbou, ako aj polyfunkčným centrom s atraktívnymi prevádzkami.

I.etapa je zahájením bytovej výstavby z celkovo 13 rezidenčných blokov. Pozostáva zo 4 nízkopodlažných bytových domov a ponúkne 119 bytov s modernými dispozíciami.

QCM zabezpečuje služby projektového a stavebného manažmentu. V úzkej spolupráci s developerom je hlavnou úlohou QCM optimálne nastavenie projektu s cieľom jeho úspešnej realizácie.

Názov projektu:
Cukrovar, I.etapa


Lokalita:
Trnava


Rozsah: 
4 bytové domy so 119 bytmi


Zabezpečujeme:
služby projektového a stavebného manažmentu


Termín projektu:
2020 – trvá


URL link na projekt:
cukrovar.sk