Rekonštrukcia budovy nemeckej školy v Bratislave

Rekonštrukcia budovy nemeckej školy je situovaná na ulici Bárdošova 1 v Bratislave. Investor realizuje rekonštrukciu a prestavbu za účelom prevádzky materskej školy, základnej školy a gymnázia s kapacitou 400 žiakov.

QCM zabezpečovala pre investora komplexnú technickú podporu vo fáze prípravy stavebného zámeru za účelom optimalizácie projektu z pohľadu stavebných nákladov a prípravy realizácie projektu, a vo fáze realizácie stavby zabezpečuje činnosti projektového manažéra.

Názov projektu:
Rekonštrukcia budovy nemeckej školy v Bratislave


Lokalita:
Bratislava – Kramáre


Rozsah: 
Škola s kapacitou 400 žiakov


Zabezpečujeme:
služby projektového a stavebného manažmentu


Termín projektu:
2018 – trvá


URL link na projekt:
deutcheschule.sk